Strona główna » Aktualności » Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

« | lista | »
Data publikacji: poniedziałek, 8 stycznia 2018

Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia do przedszkola w Krzeszowicach.

Zapytanie dotyczy 3 różnych zamówień, z których każde będzie oceniane oddzielnie:

ZAMÓWIENIE 1 - Zestaw zabawek

ZAMÓWIENIE 2 - Zestaw pomocy dydaktycznych

ZAMÓWIENIE 3 - Zestaw plastyczny

Zamówienia dotyczą realizacji projektu "Lokomotywa - niepubliczne przedszkola w Małopolsce", nr RPMP.10.01.02-12-0181/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR

Termin realizacji zamówienia:

Dla zamówienia na zabawki: 100% zamówienia - do 09 lutego 2018 r.

Dla zamówień na materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne: co najmniej 50% zamówienia - do 09 lutego 2018 r.; pozostała część zamówienia - do 28 lutego 2018 r.

Za nieterminową realizację zamówienia naliczone zostaną odsetki karne w wysokości 2% od wartości całego zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Termin i sposób składania oferty:

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: efs@malopolska.edu.pl w terminie do 29.01.2018 r. do godziny 10.00. Oferta powinna zawierać wszystkie wymienione w specyfikacji pozycje w kolejności zgodnie z załącznikami.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ GRAFIKĘ/ZDJĘCIA KAŻDEJ PRZEDSTAWIANEJ W OFERCIE POZYCJI.
Oferent może złożyć oferty na wszystkie zamówienia bądź tylko na jedno lub kilka wybranych.

Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »