Strona główna » Aktualności » Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

« | lista | »
Data publikacji: środa, 24 stycznia 2018

   

 

Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia do przedszkola w Krzeszowicach.

Zapytanie dotyczy 3 różnych zamówień, z których każde będzie oceniane oddzielnie:
ZAMÓWIENIE 1 - Zestaw zabawek
ZAMÓWIENIE 2 - Zestaw pomocy dydaktycznych
ZAMÓWIENIE 3 - Zestaw plastyczny

Zamówienia dotyczą realizacji projektu „Lokomotywa – niepubliczne przedszkola w Małopolsce”, nr RPMP.10.01.02-12-0181/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

Termin realizacji zamówienia:
Dla zamówienia na zabawki:
100% zamówienia – do 09 lutego 2018 r.
Dla zamówień na materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne: co najmniej 50% zamówienia – do 09
lutego 2018 r.
; pozostała część zamówienia – do 28 lutego 2018 r.

Za nieterminową realizację zamówienia naliczone zostaną odsetki karne w wysokości 2% od wartości całego zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Termin i sposób składania oferty:
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
efs@malopolska.edu.pl w terminie do 29.01.2018 r. do godziny 10.00. Oferta powinna zawierać wszystkie wymienione w specyfikacji pozycje w kolejności zgodnie z załącznikami. Oferent może złożyć oferty na wszystkie zamówienia bądź tylko na jedno lub kilka wybranych.

Specyfikacja dla każdego zamówienia znajduje się w załącznikach.  

Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »