Strona główna » Aktualności » Zaproszenie do składania ofert na zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego żłobka we Wrocławiu

Zaproszenie do składania ofert na zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego żłobka we Wrocławiu

« | lista | »
Data publikacji: środa, 20 lutego 2019
Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego żłobka we Wrocławiu, ul. Poranna 43
 
Termin realizacji zamówienia:
 Dostawa i montaż mebli: 25 do 27 marca 2019 r.
 
Termin i sposób składania oferty:
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: efs@malopolska.edu.pl w terminie do 26.02.2019 r. do godziny 23.59.
 
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku.
 
Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Lokomotywa II – niepubliczny żłobek we Wrocławiu”, nr RPDS.08.04.01-02-0081/18  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 8. Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne

Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »