Strona główna » Aktualności » Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę zabawek, materiałów plastycznych i/lub pomocy dydaktycznych-Wrocław

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę zabawek, materiałów plastycznych i/lub pomocy dydaktycznych-Wrocław

« | lista | »
Data publikacji: wtorek, 5 marca 2019

Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę zabawek, materiałów plastycznych i/lub pomocy dydaktycznych do żłobka we Wrocławiu, ul. Poranna 43

Zapytanie dotyczy 3 różnych zamówień, oferty można składać na wybrane zapytanie. Każda z ofert będzie oceniana osobno.

Termin realizacji zamówienia:

Dostawa: do 30 marca 2019 r.

Termin i sposób składania oferty:

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: efs@malopolska.edu.pl w terminie do 11.03.2019 r. do godziny 12.00. Oferta powinna zawierać wszystkie wymienione w specyfikacji materiały wraz z ich opisem (jeśli nie wynika to z nazwy przedmiotu) oraz zdjęciem.

Szczegółowe dane na temat każdego zamówienia znajdują się poniżej.

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Lokomotywa II – niepubliczny żłobek we Wrocławiu”, nr RPDS.08.04.01-02-0081/18  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 8. Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne

Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »