Strona główna » Aktualności » Zaproszenie do składania ofert - wyposażenie przedszkoli

Zaproszenie do składania ofert - wyposażenie przedszkoli

« | lista | »
Data publikacji: wtorek, 12 czerwca 2018

   

 

Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia do przedszkoli w Nowym Sączu, Bochni i Krzeszowicach.

Zapytanie dotyczy 2 różnych zamówień, z których każde będzie oceniane oddzielnie.

 

ZAMÓWIENIE 1 – OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Zamówienie dotyczy zakupu oraz dostawy 8 sztuk oczyszczaczy na wskazane adresy:

Lokomotywa 1, Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 22 – 3 sztuki

Lokomotywa 2, Bochnia, ul. Trudna 64 – 3 sztuki

Lokomotywa 3, Krzeszowice, ul. Kościuszki 37 – 2 sztuki

 

ZAMÓWIENIE 2 – KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy … klimatyzatorów przenośnych na wskazane adresy:

Lokomotywa 1, Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 22 – 5 sztuk

Lokomotywa 2, Bochnia, ul. Trudna 64 – 3 sztuki

Lokomotywa 3, Krzeszowice, ul. Kościuszki 37 – 2 sztuki

 

Zamówienia dotyczą realizacji projektu „Lokomotywa – niepubliczne przedszkola we Małopolsce”, nr RPMP.10.01.02-12-0181/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia/zamówień powinna mieć miejsce maksymalnie do 29 czerwca 2018 r.

Za nieterminową realizację zamówienia naliczone zostaną odsetki karne w wysokości 0,5% od wartości całego zamówienia za każdy dzień zwłoki.

 

Termin i sposób składania oferty:

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: efs@malopolska.edu.pl w terminie do 18.06.2018 r. do godziny 11.00.

Oferent może złożyć oferty na wszystkie zamówienia bądź tylko na jedno wskazane (tylko na klimatyzatory lub tylko na oczyszczacze powietrza). OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ NAZWĘ PRODUKTU ORAZ PRODUCENTA, PARAMETRY TECHNICZNE, CENĘ BRUTO JEDNOSTKOWA I ZA CAŁE ZAMÓWIENIE ŁACZNIE.

 

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączniku.

Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »