Strona główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe - 2/RR/WROC/2017 na zakup i dostawę wyposażenia do przedszkoli we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe - 2/RR/WROC/2017 na zakup i dostawę wyposażenia do przedszkoli we Wrocławiu

« | lista | »
Data publikacji: niedziela, 3 września 2017

 

 Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia do przedszkoli we Wrocławiu.

Zapytanie dotyczy 6 różnych zamówień, z których każde będzie oceniane oddzielnie:

ZAMÓWIENIE 1 - Zestaw zabawek – Lokomotywa 1, Wrocław, ul. Barlickiego 1

ZAMÓWIENIE 2 - Zestaw zabawek – Lokomotywa 2, Wrocław, ul. Dmowskiego 17H

ZAMÓWIENIE 3 - Zestaw pomocy dydaktycznych – Lokomotywa 1, Wrocław, ul. Barlickiego 1

ZAMÓWIENIE 4 - Zestaw pomocy dydaktycznych – Lokomotywa 2, Wrocław, ul. Dmowskiego 17H

ZAMÓWIENIE 5 - Zestaw plastyczny – Lokomotywa 1, Wrocław, ul. Barlickiego 1

ZAMÓWIENIE 6 - Zestaw plastyczny – Lokomotywa 2, Wrocław, ul. Dmowskiego 17H

 

Zamówienia dotyczą realizacji projektu „Lokomotywa – niepubliczne przedszkole we Wrocławiu”, nr RPDS.10.01.02-02-0008/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.01.00. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.01.02. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF

 

Termin realizacji zamówienia:

Dla zamówień na zabawki: co najmniej 50% zamówienia – do 11 września 2017 r.; pozostała część zamówienia – do 22 września 2017 r.

Dla zamówień na materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne: co najmniej 50% zamówienia – do 22 września 2017 r.; pozostała część zamówienia – do 30 września 2017 r.

Za nieterminową realizację zamówienia naliczone zostaną odsetki karne w wysokości 2% od wartości całego zamówienia za każdy dzień zwłoki.

 

Termin i sposób składania oferty:

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 06.09.2017 r. do godziny 14.00. Oferta powinna zawierać wszystkie wymienione w specyfikacji pozycje. Oferent może złożyć oferty na wszystkie zamówienia bądź tylko na jedno lub kilka wybranych.Specyfikacja dla każdego zamówienia znajduje się w załącznikach.

Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »