Strona główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 1/2019/LOKOMOTYWA II na dostosowanie pomieszczeń żłobka

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/LOKOMOTYWA II na dostosowanie pomieszczeń żłobka

« | lista | »
Data publikacji: środa, 6 lutego 2019

 

Przedmiotem zamówienia są prace adaptacyjne w lokalu przeznaczonym na funkcjonowanie żłobka we Wrocławiu, przy ul. Porannej 43, w ramach projektu „Lokomotywa II – niepubliczny żłobek we Wrocławiu”.

Wykonane prace adaptacyjne winny spełniać wymagania następujących przepisów prawnych:
  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45, poz. 235);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 2379);
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
  • w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U.z 2006r. Nr 25, poz. 191).
 
Szczegółowe informacje, w tym dotyczące zakresu prac, kryteriów oceny oraz terminu składania ofert i terminu realizacji zamówienia znajdują się w załącznikach.
Termin składania ofert: do 21.02.2019 do godziny 23:59:59
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa Wykonawcy:
Majer Usługi Budowlane Paweł Majerski
ul. Kazimierza Brodzińskiego 53
32-700 Bochnia
Data otrzymania oferty:
22 02 2019 r. g. 11:07
Cena oferty: 105 508,83 netto PLN

Pełna lista podmiotów

Lista podmiotów, które złożyły oferty:
1. C-VERCIAL SP. Z O.O.
2. Majer Usługi Budowlane Paweł Majerski

Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »