Strona główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 6/MCP/2018 na usługi cateringowe w Krzeszowicach

Zapytanie ofertowe nr 6/MCP/2018 na usługi cateringowe w Krzeszowicach

« | lista | »
Data publikacji: wtorek, 6 lutego 2018

Małopolskie Centrum Edukacji ogłasza na usługę przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do przedszkola Lokomotywa w Krzeszowicach, w terminie od lutego 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., z możliwością kontynuacji umowy po zakończeniu realizacji projektu. 

Realizacja zamówienia ma miejsce w związku z projektem „Lokomotywa – niepubliczne przedszkola w Małopolsce” nr RPMP.10.01.02-12-0181/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

 

MIEJSCE , TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferty przyjmowane będą w siedzibie zamawiającego w formie pisemnej na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) osobiście, pocztą tradycyjną poprzez e-mail efs@malopolska.edu.pl.

 2. Oferta przesłana za pomocą poczty e-mail powinna być zapisana w formacie pdf i zawierać wszystkie niezbędne załączniki tj. oświadczenia, jak również dokumenty umożliwiające dokonanie pełnej oceny oferty.

3. W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną: ofertę, oświadczenia oraz pozostałe dokumenty Oferent powinien umieścić w zamkniętej kopercie, paczce, opisanej i zaadresowanej na:

 

Małopolskie Centrum Edukacji (z dopiskiem „oferta - catering”)

ul. Podhalańska 4

34-700 Rabka-Zdrój

 

4. Termin składania ofert: do 14.02.2018 r. do godziny 23:59:59

5. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

 

Formularz, oświadczenie, zapytanie ofertowe znajdują się w załącznikach.

 

INFORMACJE O WYNIKU POSTEPOWANIA – rozstrzygnięte

Wybrany Wykonawca:

"JACEK" SPÓŁKA JAWNA SZPAK&SOBCZYK

UL. NAWOJOWA 67, 32-065 NAWOJOWA GÓRA

data wpłynięcia oferty: 14.02.2018 r.

 

cena: 36.960,00 zł

 

Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »