Strona główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 8/MCP/2017

Zapytanie ofertowe nr 8/MCP/2017

« | lista | »
Data publikacji: piątek, 27 października 2017

Małopolskie Centrum Edukacji ogłasza na usługę organizacji i prowadzenia zajęć dodatkowych dla przedszkoli w Nowym Sączu i Bochni.

Szczegółowe dane dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.

Realizacja zamówienia ma miejsce w związku z projektem „Lokomotywa – niepubliczne przedszkola w Małopolsce” nr RPMP.10.01.02-12-0181/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

MIEJSCE , TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIE OFERTY

1. Oferty przyjmowane będą w siedzibie zamawiającego w formie pisemnej na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) osobiście, pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail na adres: efs@malopolska.edu.pl.
2. Oferta przesłana za pomocą poczty e-mail powinna być zapisana w formacie pdf oraz zawierać wszystkie niezbędne załączniki tj. oświadczenia, jak również dokumenty umożliwiające dokonanie pełnej oceny oferty.
3. W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną: ofertę, oświadczenia oraz pozostałe dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.
4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, paczce, opisanej i zaadresowanej na:
Małopolskie Centrum Edukacji (z dopiskiem „zajęcia dodatkowe”)
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój
5. Termin składania ofert: do 06.11.2017 do godziny 23:59:59
6. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.
Formularz, oświadczenie, zapytanie ofertowe znajdują się w załącznikach

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

W wyniku zakończenia procedury wybrano Wykonawców:

Nowy Sącz, dogoterapia: Kate Szumańska

Nowy Sącz, przedstawienia teatralne: Teatr TAK

Nowy Sącz, j. angielski: Kinga Merklinger Borczyk

Nowy Sącz, zajęcia rewalidacyjne: Małgorzata Jarzębak

 

Bochnia, logopedia: Marzena Biel - Centrum Terapii Psychologiczno-Logopedycznej Dobra Terapia

Bochnia, przedstawienia teatralne: teatr TAK

Bochnia, zajęcia rewalidacyjna: brak ofert

Bochnia, zajęcia gimnastyczne: brak ofert

Bochnia, dogoterapia: brak ofert

Bochnia, j. angielski: brak ofert

 

 

Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »