Informacje dla studentów

  

    

Szanowni Studenci,
w celu uzyskania zaświadczenia o studiowaniu lub faktury należy przesłać prośbę na adres: podyplomowe@malopolska.edu.pl, podając następujące informacje:

 • zaświadczenie o studiowaniu:

-imię i nazwisko,
-data i miejsce urodzenia,
-kierunek studiów, semestr,
-adres zamieszkania.

 • faktura:

-imię i nazwisko,
-kierunek studiów,
-dane do faktury,
-kwota i adres do przesłania faktury

Harmonogram płatności w roku akademickim 2018-2019

Wpisowe
do 7 dni od daty zapisu
I semestr
I rata- do 15.11.2018 r.
II rata- do 15.12.2018 r.
II semestr
I rata- do 28.02.2019 r.
II rata- do 31.03.2019 r.
III semestr
I rata- do 15.05.2019 r.
II rata- do 11.08.2019 r.

Harmonogram płatności w roku akademickim 2017-2018

Wpisowe
do 7 dni od daty zapisu
I semestr
I rata: do 15.11.2017
II rata: 15.12.2017 r.
II semestr
I rata: 28.02.2018 r.
II rata: 31.03.2018 r.
III semestr
I rata: 15.05.2018 r.
II rata: 31.08.2018 r.

 Dokumentacja z praktyk: 


Przypominamy że w celu zaliczenia praktyk, konieczne jest złożenie kompletu następujących dokumentów:
 • skierowania na praktyki (druk skierowania będzie udostępniany na zajęciach),
 • dziennika praktyk – pobierz,
 • dwóch konspektów zajęć,
 • opinii końcowej zawierającej ocenę pracy słuchacza przez opiekuna praktyk (opinia końcowa winna opatrzona być pieczęcią placówki w której Student odbywał praktykę),
 • zaświadczenia z odbytych praktyk wystawiane przez jednostkę organizacyjną na terenie której realizowane były praktyki,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela/wychowawcy (dotyczy osób, które realizowały praktyki w wymiarze 60 godzin).

 

Zobacz ofertę studiów podyplomowych MCE »
Studia podyplomowe na Facebook.com
»

 

 Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin studiów - pobierz
 • Regulamin rekrutacji - pobierz
 • Regulamin praktyk - pobierz
 • Wzór przelewu - pobierz
 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - pobierz
 • Dziennik praktyk - pobierz
 • Umowa dla Studentów z tokiem studiów II-semestralnym - pobierz
 • Umowa dla Studentów z tokiem studiów III-semestralnym - pobierz
 • Umowa dla Studentów z tokiem studiów IV-semestralnym - pobierz
 •  

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »