Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe - rekrutacja 2019/2020 » Diagnoza i terapia pedagogiczna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

 

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Czas trwania: 3 semestry (400 godzin + 150 godzin praktyk*)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi i zwykłymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Metoda Dobrego Startu
 • ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy psychologicznej
 • ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy pedagogicznej
 • Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania
 • Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej
 • Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania
 • Podstawy prawne opieki nad uczniem z dysleksją rozwojową
 • Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie 
 • Etyka personalistyczna w szkole
 • Praktyka
Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach:
  2 zjazdy w I semestrze
  3 zjazdy w II semestrze
  1 zjazd w III semestrze
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie/Katowicach/Rzeszowie,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Adresaci: 

Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent będzie mógł pracować jako  terapeuta pedagogiczny - „specjalista” udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w przedszkolach, szkołach i placówkach. Uzyska umiejętności i kompetencje m.in. do: prowadzenia badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu,

Warunki zaliczenia:

*Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

 Miejsce studiów: Nowy TargNowy SączKrakówBochniaCzęstochowaMielec, Bielsko-Biała, Gliwice, Katowice, Rybnik, Zabrze, Olkusz, Tarnów, Rzeszów, Tarnobrzeg, Dębica, Przemyśl, Krosno.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »