Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe - rekrutacja 2017/18 » Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Cena katalogowa:  1700 zł/semestr
Ceny promocyjne przy wcześniejszym zapisie*
01.05 - 30.06.2017 r.
1360 zł/semestr
01.07 - 30.09.2017 r.
1530 zł/semestr
 
Czas trwania: 3 semestry

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • Znajomość struktur gramatycznych
 • Sprawność pisania( poziom elementarny)
 • Metodyka nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Fonetyka - przykładowe techniki
 • Kształtowanie sprawności mówienia
 • Środki audiowizualne w nauczaniu j. angielskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
 • Praktyka

Czas trwania: 3 semestry – 370 godzin

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017*

Planowany termin zakończenia zajęć: sierpień 2018

Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • w ciągu jednego semestru przewidziane są dwa zjazdy w formie stacjonarnej,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e-learningowej,
 • zajęcia odbywają się w miejscowości wybranej przez Studenta (w przypadku grupy liczącej mniej niż 12 osób: w ciągu całego toku studiów przewidziane są  3 zjazdy weekendowe w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdy weekendowe w Krakowie).

 *przy zebraniu wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.

Adresaci: 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i klas I-III szkół podstawowych i wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego. Preferowany poziom znajomości języka angielskiego kandydata na studia – co najmniej A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Sylwetka absolwenta:

Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia zajęć językowych z dziećmi w wieku 3-10 lat, a w kolejnym etapie do egzaminu na certyfikat FCE, co łącznie daje pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w edukacji elementarnej.
Egzamin na certyfikat FCE absolwenci organizują we własnym zakresie, nie wchodzi on w plan studiów.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu,

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

 

Miejsce studiów: Nowy TargNowy SączMaków PodhalańskiKrakówBochniaCzęstochowaMielec, Bielsko-Biała, Żywiec

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »