Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe - rekrutacja 2019/2020 » Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Cena katalogowa:  1700 zł/semestr
Czas trwania: 3 semestry (370 godzin + 150 godzin praktyk*)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • Znajomość struktur gramatycznych
 • Sprawność pisania( poziom elementarny)
 • Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
 • Metodyka nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Fonetyka - przykładowe techniki
 • Kształtowanie sprawności mówienia
 • Środki audiowizualne w nauczaniu j. angielskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
 • Praktyka
Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach: 2 zjazdy w I semestrze, 3 zjazdy w II semestrze, 1 zjazd w III semestrze,
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie/Katowicach/Rzeszowie;
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej,

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Adresaci: 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i klas I-III szkół podstawowych i wykazujący się podstawową znajomością języka angielskiego. Preferowany poziom znajomości języka angielskiego kandydata na studia – co najmniej A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Sylwetka absolwenta:

Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia zajęć językowych z dziećmi w wieku 3-10 lat, a w kolejnym etapie do egzaminu na certyfikat FCE, co łącznie daje pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w edukacji elementarnej.
Egzamin na certyfikat FCE absolwenci organizują we własnym zakresie, nie wchodzi on w plan studiów.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

*Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

 

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »