Logopedia

Cena katalogowa:  1700 zł/semestr
Ceny promocyjne przy wcześniejszym zapisie*
01.05 - 30.06.2018 r.
1360 zł/semestr
01.07 - 30.09.2018 r.
1530 zł/semestr
 
Czas trwania: 4 semestry (październik 2018 - grudzień 2019)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
 • Współczesne metody badania narządu słuchu
 • Mózgowe mechanizmy mowy
 • Fonetyka i fonologia
 • Nauka o języku, wybrane zagadnienia
 • Emisja głosu
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej z uwzględnieniem etapów rozwoju mowy
 • Metody terapii pedagogicznej wykorzystywane w logopedii
 • Diagnoza logopedyczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
 • Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
 • Terapia zaburzeń mowy
 • Zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzonym CUN i komunikacja alternatywna
 • Terapia trudności w czytaniu i pisaniu
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Logorytmika
 • Wspomaganie oddziaływań logopedycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
 • Zaburzenia mowy dzieci niedosłyszących i głuchych - diagnoza i terapia
 • Podstawy neuropsychologii i psychopatologii
 • Zaburzenia mowy u dorosłych - afazja, dysartria
 • Niepłynność mowy w aspekcie logopedycznym
 • Niepłynność mowy w aspekcie psychologicznym
 • Pedagogika specjalna
 • Praktyka

Czas trwania: 4 semestry – 620 godzin

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018*

Planowany termin zakończenia zajęć: grudzień 2019 

I semestr: 01.10.2018 r. - 31.12.2018 r.

II semestr: 01.01.2019 r. - 30.04.2019 r.

III semestr: 01.05.2019 r. - 31.08.2019 r.

IV semestr: 01.10.2019 r. - 31.12.2019 r.

Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach:
  2 zjazdy w I semestrze
  3 zjazdy w II semestrze
  1 zjazd w III semestrze
  2 zjazdy w IV semestrze
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 4 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 4 zjazdów weekendowych w Krakowie,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej.

Adresaci: 

Absolwenci studiów drugiego stopnia (tytuł magistra) z uprawnieniami pedagogicznymi.

Uwaga!
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Logopedia jest przedstawienie pozytywnego wyniku badania foniatrycznego.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie Logopedia uzyskują kwalifikacje logopedy – osoby, która prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Logopedia będzie mógł być zatrudniony na etacie logopedy szkolnego (terapeuty mowy) lub w przedszkolu, w poradniach pedagogiczno – psychologicznych, w różnego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, a także otworzyć prywatną praktykę.

Plan studiów obejmuje przedmioty którym nadane zostały, zgodnie z obowiązującymi standardami, punkty ECTS.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 150 godzin.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »