Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe - rekrutacja 2019/2020 » Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Cena katalogowa:  1700 zł/semestr
Czas trwania: 3 semestry (460 godzin + 150 godzin praktyk*)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Dydaktyka w szkole
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela 
 • Pedagogika specjalna
 • Oligofrenopedagogika
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym
 • Metodyka wychowania w internecie
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
 • Podstawy psychologiczne rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie 
 • Kształcenie i wychowanie integracyjne
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metody pracy terapeutycznej
 • Metoda dobrego startu
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu i wychowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Hospitacja zajęć w ZRW (Zakładzie Rewalidacyjno-Wychowawczym) 
 • Praktyka
Organizacja zajęć:
 1. zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 2. zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach: 2 zjazdy w I semestrze, 3 zjazdy w II semestrze, 1 zjazd w III semestrze
 1. w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie/Katowicach/Rzeszowie;
 2. zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej,

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 
Adresaci: 

Kandydat powinien mieć ukończone studia pierwszego (licencjackie) lub drugiego stopnia (magisterskie) z zakresu pedagogiki. Możliwe jest również przyjęcie kandydata, który ukończył kierunek związany z terapią pedagogiczną, np. psychologię lub fizjoterapię, posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta:

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki - edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.

Plan studiów obejmuje przedmioty którym nadane zostały, zgodnie z obowiązującymi standardami, punkty ECTS.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

*Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »