Pozostałe kierunki studiów

KIERUNKI STUDIÓW, KTÓRYCH URUCHOMIENIE
UZALEŻNIONE JEST OD ZAINTERESOWANIA SŁUCHACZY
 

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I INFORMATYKA W SZKOLE 

Czas trwania: 3 semestry (390 godzin).

Adresaci: Absolwenci studiów wyższych (zawodowych lub magisterskich), posiadający przygotowanie pedagogiczne oraz wykazujący się podstawową znajomością z zakresu informatyki.

Studia mają za zadanie przygotować słuchaczy do prowadzenia zajęć z przedmiotów informatycznych. Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu Technologia informacyjna lub Informatyka w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno - Ekonomiczną w Brzegu.

 Zgłoszenie online: Wypełnij formularz »

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

Czas trwania: Trzysemestralne studia kwalifikacyjne obejmujące 390 godzin oraz praktykę**

** praktyka w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

Adresaci: Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich, posiadający kwalifikacje (przygotowanie pedagogiczne) do nauczania biologii, wychowania fizycznego, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa oraz przedmiotów humanistycznych, a także pełniący funkcję pedagoga lub psychologa szkolnego.

Absolwent studiów może podjąć pracę we wszystkich typach szkół, prowadząc zajęcia edukacyjne z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w nauczaniu szkolnym.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno - Ekonomiczną w Brzegu.

 Zgłoszenie online: Wypełnij formularz »

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Czas trwania: trzysemestralne studia kwalifikacyjne obejmujące 400 godzi oraz praktykę**

** praktyka w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

Adresaci: Absolwenci szkół wyższych, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, posiadający przygotowanie pedagogiczne.

W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z dydaktyką edukacji przyrodniczej, znajomością podstaw biologii, geografii, chemii oraz fizyki.
Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do nauczania Przyrody w klasie IV-VI szkoły podstawowej.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno -Ekonomiczną w Brzegu.

 Zgłoszenie online: Wypełnij formularz »
 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 

Czas trwania: Trzysemestralne studia kwalifikacyjne obejmujące 400 godzin oraz praktykę*
 
* praktyka w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

Adresaci: Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii (pielęgniarstwa, fizjoterapii).

Studia przygotowują do wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat oraz z trudnościami
w rozwoju w wieku wczesnoszkolnym (7-10 lat). Student nabędzie
również umiejętności w zakresie opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów, prowadzących zajęcia oraz oceniania postępów dziecka.

Absolwent może być zatrudniony w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, pomocy społecznej, może podjąć współpracę z zakładem opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno - Ekonomiczną w Brzegu.

 Zgłoszenie online: Wypełnij formularz »

 

RESOCJALIZACJA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 

Czas trwania: Trzysemestralne studia kwalifikacyjne obejmujące 390 godzin oraz praktykę**
 
** praktyka w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

Adresaci: Osoby z wyższym wykształceniem magisterskim bądź zawodowym.

Studia przygotowują słuchaczy do pracy na rzecz jednostek, środowisk i grup społecznych, potrzebujących działań zapobiegawczych, przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu, wsparcia profilaktycznego, terapeutycznego, czy resocjalizacyjnego, a w szczególności: pracowników placówek wychowawczych, poprawczych i penitencjarnych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, czy też pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Absolwenci uzyskają uprawnienia pedagogiczne w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz możliwość wykonywania zawodu kuratora sądowego.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno - Ekonomiczną w Brzegu.

 

Rekrutacja

Zgłoszenie online: Wypełnij formularz »

Infolinia i zgłoszenia telefoniczne: 801 505 500

Zapraszamy!

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »