Przygotowanie pedagogiczne

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Czas trwania: 3 semestry (415 godzin + 150 godzin praktyk)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów podyplomowych:

 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Dydaktyka w szkole
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Dydaktyka ogólna
 • Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna wychowawców
 • Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Ocenianie i ewaluacja procesu nauczania i wychowania
 • Kulturowe podstawy edukacji
 • Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
 • Emisja głosu
 • Sytuacje wychowawcze w toku nauczania przedmiotowego
 • Pedagogika działań edukacyjnych
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych
 • Diagnoza wyników kształcenia
 • Praktyka pedagogiczna
Organizacja zajęć:
 1. zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 2. zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach: 2 zjazdy w I semestrze, 3 zjazdy w II semestrze, 1 zjazd w III semestrze
 1. w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie/Katowicach/Rzeszowie;
 2. zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej,

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 Adresaci: 

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich zainteresowani podjęciem pracy w charakterze nauczyciela lub wykładowcy.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach i instytucjach oświatowych, zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów dających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 150 godzin.

Miejsca studiów: Nowy TargNowy SączKrakówBochniaCzęstochowaMielecBielsko-BiałaGliwiceKatowiceRybnikZabrzeTarnówRzeszówTarnobrzegDębicaPrzemyślKrosno. 

Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »