Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe - rekrutacja 2018/19 » Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Ceny promocyjne przy wcześniejszym zapisie*
01.05 - 30.06.2018 r.
1200 zł/semestr
01.07 - 30.09.2018 r.
1350 zł/semestr
Czas trwania: 3 semestry (październik 2018 - sierpień 2019)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów podyplomowych:

 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Dydaktyka w szkole
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Dydaktyka ogólna
 • Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna wychowawców
 • Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Ocenianie i ewaluacja procesu nauczania i wychowania
 • Kulturowe podstawy edukacji
 • Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
 • Emisja głosu
 • Sytuacje wychowawcze w toku nauczania przedmiotowego
 • Pedagogika działań edukacyjnych
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych
 • Diagnoza wyników kształcenia
 • Praktyka pedagogiczna

Czas trwania: 3 semestry – 415 godzin

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018*

Planowany termin zakończenia zajęć: sierpień 2019

I semestr: 01.10.2018 r. - 31.12.2018 r.

II semestr: 01.01.2019 r. - 30.04.2019 r.

III semestr: 01.05.2019 r. - 31.08.2019 r.

Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach:
  2 zjazdy w I semestrze
  3 zjazdy w II semestrze
  1 zjazd w III semestrze
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie;
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej,

 

Adresaci: 

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich zainteresowani podjęciem pracy w charakterze nauczyciela lub wykładowcy.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach i instytucjach oświatowych, zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów dających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 150 godzin.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »