Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe - rekrutacja 2018/19 » Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej

Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
 
Ceny promocyjne przy wcześniejszym zapisie*
01.05 - 30.06.2018 r.
1200 zł/semestr
01.07 - 30.09.2018 r.
1350 zł/semestr
Czas trwania: 3 semestry (październik 2018 - sierpień 2019)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów podyplomowych:

 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Dydaktyka w szkole
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Budowa i czynności życiowe zwierząt
 • Budowa i czynności życiowe roślin
 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Geografia fizyczna
 • Metodyka nauczania przyrody z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Ekologia
 • Podstawy genetyki
 • Mechanika
 • Budowa i własności materii
 • Elektryczność, magnetyzm i optyka
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
 • Ochrona przyrody
 • Podstawy ewolucjonizmu
 • Praktyka

Czas trwania: 3 semestry – 515 godzin

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018*

Planowany termin zakończenia zajęć: sierpień 2019

I semestr: 01.10.2018 r. - 31.12.2018 r.

II semestr: 01.01.2019 r. - 30.04.2019 r.

III semestr: 01.05.2019 r. - 31.08.2019 r.

Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach:
  2 zjazdy w I semestrze
  3 zjazdy w II semestrze
  1 zjazd w III semestrze
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie;
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej.

Adresaci: 

Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich). 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu "Przyroda" w szkole podstawowej.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »