Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe - rekrutacja 2018/19 » Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli

Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli

 

 

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Ceny promocyjne przy wcześniejszym zapisie*
01.05 - 30.06.2018 r.
1200 zł/semestr
01.07 - 30.09.2018 r.
1350 zł/semestr
Czas trwania: 3 semestry (październik 2018 - sierpień 2019)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów podyplomowych:

 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Dydaktyka w szkole
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Kliniczna diagnoza psychologiczna
 • Teorie psychologiczne
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • Elementy psychologii klinicznej dla nauczycieli
 • Psychologia rozwojowa wieku dziecięcego
 • Sytuacja kryzysowa w życiu rodziny
 • Etyka pracy psychologa szkolnego
 • Praca z dzieckiem ADHD
 • Agresja dzieci, młodzieży i dorosłych, modyfikacja zachowań agresywnych
 • Stres- radzenie sobie z nim
 • Uzależnienie od substancji psychoaktywnych- diagnoza i pomoc uczniowi
 • Wypalenie zawodowe, przyczyny i skutki 
 • Uzależnienie od informacji, Internetu i gier komputerowych- diagnoza i pomoc uczniowi
 • Komunikacja interpersonalna
 • Tworzenie programów profilaktycznych
 • Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych
 • Dzieci z rodziny z problemem alkoholowym
 • Zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych w modyfikacji zachowań
 • Sposoby kształtowania inteligencji emocjonalnej 
 • Metody pracy psychologa szkolnego
 • Praktyka

Czas trwania: 3 semestry – 435 godzin

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018*

Planowany termin zakończenia zajęć: sierpień 2019

I semestr: 01.10.2018 r. - 31.12.2018 r.

II semestr: 01.01.2019 r. - 30.04.2019 r.

III semestr: 01.05.2019 r. - 31.08.2019 r.

Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach:
  2 zjazdy w I semestrze
  3 zjazdy w II semestrze
  1 zjazd w III semestrze
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej,

 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 150 godzin.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »