Rekrutacja

Warunkiem zapisu na studia jest: 

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line.

2. Przesłanie kompletnej dokumentacji do 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - pobierz 
  • odpis dyplomu - oryginał
  • kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni
  • kserokopia dowodu osobistego
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • dwa uzupełnione oraz podpisane egzemlarze umowy o świadczeniu usług edukacyjnych - pobierz

Dokumenty należy przesłać na adres:
Małopolskie Centrum Edukacji
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój

3. Wpłacenie opłaty wpisowej do 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego.

Dane do przelewu:
Numer rachunku bankowego: 07 1090 2138 0000 0001 1407 9525

Nazwa odbiorcy:
Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Brzegu
ul. Piastowska 14
49-300 Brzeg

Tytułem: Opłata wpisowa, kierunek: ...


 O zakwalifikowaniu na studia każdy Student zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektroncznej. 

Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »