Terapia zajęciowa

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Ceny promocyjne przy wcześniejszym zapisie*
01.05 - 30.06.2017 r.
1200 zł/semestr
01.07 - 30.09.2017 r.
1350 zł/semestr
 
Czas trwania: 3 semestry

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Psychologia rozwojowa człowieka
 • Anatomia i fizjologia człowieka - wybrane zagadnienia
 • Rehabilitacja - zagadnienia ogólne
 • Medyczne podstawy terapii zajęciowej
 • Terapia - organizacja czasu wolnego
 • Metody i formy pracy terapeuty zajęciowego
 • Pedagogika specjalna
 • Fizjopatologia (Patologia z zarysem klinicznym chorób)
 • Rehabilitacja w chorobach psychicznych - zagadnienia ogólne
 • Rehabilitacja w schorzeniach narządów ruchu - zagadnienia ogólne
 • Rehabilitacja w chorobach neurologicznych - zagadnienia ogólne
 • Psychoterapia
 • Trening umiejętności psychospołecznych
 • Biblioterapia
 • Pedagogika zabawy
 • Arteterapia
 • Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
 • Praktyka

Czas trwania: 3 semestry – 360 godzin

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017*

Planowany termin zakończenia zajęć: sierpień 2018

Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • w ciągu jednego semestru przewidziane są dwa zjazdy w formie stacjonarnej,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e-learningowej,
 • zajęcia odbywają się w miejscowości wybranej przez Studenta (w przypadku grupy liczącej mniej niż 12 osób: w ciągu całego toku studiów przewidziane są  3 zjazdy weekendowe w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdy weekendowe w Krakowie).

 *przy zebraniu wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe; pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie terapii zajęciowej umożliwiającej zatrudnienie w ZTZ oraz innych placówkach prowadzących terapię zajęciową dla osób w wieku od 7-100 lat.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

Miejsce studiów: Nowy TargNowy SączMaków PodhalańskiKrakówBochniaCzęstochowaMielec, Bielsko-Biała, Żywiec

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »