Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe - rekrutacja 2019/2020 » Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Ceny promocyjne przy wcześniejszym zapisie*
Czas trwania: 3 semestry (370 godzin + 150 godzin praktyk)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Prawidłowości i zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci
  Neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych dzieci
 • ADHD – zespół hiperkinetyczny z zaburzeniami uwagi
 • Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej
 • Zaburzenia mowy u dzieci
 • Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju komunikacji językowej dziecka
 • Dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne
 • Przemoc w rodzinie. Problemy dziecka maltretowanego fizycznie i psychicznie. Specyfika pomocy dziecku z rodziny z problemem alkoholowym
 • Deficyty sensoryczne u dzieci
 • Dyspraksja i inne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych u dzieci
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia odżywiania
 • Tiki i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne u dzieci
 • Psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami
 • Problemy kształcenia dzieci niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwojowymi
 • Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki
 • Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu
 • Leworęczność i oburęczność u dzieci – wczesna diagnoza i zasady postępowania
 • Wczesna interwencja w autyzmie
 • Profilaktyka logopedyczna w aspekcie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci
 • Mózgowe porażenie dziecięce i epilepsja
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
 • Praktyka
Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach:
  2 zjazdy w I semestrze
  3 zjazdy w II semestrze
  1 zjazd w III semestrze
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajecia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie/Katowicach/Rzeszowie,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Adresaci:

Studia adresowane są dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii (pielęgniarstwa i fizjoterapii). 

Sylwetka absolwenta:
Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat oraz z trudnościami w rozwoju w wieku wczesnoszkolnym (7-10 lat). Słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

Absolwent może być zatrudniony w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, pomocy społecznej, może podjąć współpracę z zakładem opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

*Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »