Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe - rekrutacja 2019/2020 » Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
 
Czas trwania: 3 semestry (390 godzin + 150 godzin praktyk)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów podyplomowych:

 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Przemiany rodziny na przełomie XX i XXI wieku
 • Funkcja współpczesnej rodziny
 • Etyka życia rodzinnego
 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka 
 • Komunikacja w rodzinie
 • Wprowadzenie do seksuologii
 • Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej 
 • Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia 
 • Zagadnienia biomedyki
 • Zagadnienia seksuologiczne
 • Formy pomocy w rodzinie
 • Metodyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Praktyka
Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach:
  2 zjazdy w I semestrze
  3 zjazdy w II semestrze
  1 zjazd w III semestrze
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie/Katowicach/Rzeszowie,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Adresaci: 

Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich). 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów może podjąć pracę we wszystkich typach szkół prowadząc zajęcia edukacyjne z przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie".

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia: Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 150 godzin.   Uruchomienia studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »