Zarządzanie oświatą

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Ceny promocyjne przy wcześniejszym zapisie*
01.05 - 30.06.2018 r.
1200 zł/semestr
01.07 - 30.09.2018 r.
1350 zł/semestr
 
Czas trwania: 2 semestry (październik 2018 - kwiecień 2019)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Dydaktyka w szkole
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Zarządzanie jakością
 • Etyka zarządzania
 • Ogólna teoria organizacji zarządzania
 • Kierowanie zasobami ludzkimi
 • Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
 • Prawo oświatowe
 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • Marketingowe przesłanki zarządzania
 • Wybrane problemy współczesnej edukacji
 • Placówka oświatowa a środowisko lokalne 
 • Kierowanie zmianą
 • Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze)
 • Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych
 • Nadzór pedagogiczny w szkole
 • Finanse szkoły 
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą
 • Kontrola zarządcza
 • Praktyka

Czas trwania: 2 semestry – 310 godzin

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018*

Planowany termin zakończenia zajęć: kwiecień 2019

I semestr: 01.10.2018 r. - 31.12.2018 r.

II semestr: 01.01.2019 r. - 30.04.2019 r.

 

Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach:
  2 zjazdy w I semestrze
  2 zjazdy w II semestrze
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 2 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 2 zjazdów weekendowych w Krakowie,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej,

Adresaci: 

Studia podyplomowe przeznaczone dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci zostają wyposażeni w kompetencje potrzebne do sprawnego i kreatywnego zarządzania placówką przy uwzględnieniu wymagań programowych i strukturalnych reformy systemu oświaty i prawa oświatowego.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 24 godzin.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »