--

Szkoły policealne

Informacje ogólne

Kontynuacją liceów ogólnokształcących mają stać się szkoły policealne, adresowane do absolwentów szkół średnich oraz ludzi dorosłych, pragnących podnosić kwalifikacje.
Matura nie jest wymagana.

Obecnie proponujemy naukę w zawodach:

Nauka trwa dwa lata. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, bez odpytywania i ocen bieżących. Końcem każdego semestru słuchacz otrzymuje temat pracy kontrolnej, którą zobowiązany jest samodzielnie opracować w domu. Dwie ostatnie soboty i niedziele stycznia i czerwca to sesja egzaminacyjna. Do egzaminów mogą przystąpić osoby, które otrzymały pozytywne oceny z prac kontrolnych. Egzaminy prowadzą nauczyciele, którzy uczą danego przedmiotu.

OPŁATY:
Czesne za naukę jest bardzo konkurencyjne. Opłata miesięczna wynosi 170 zł i jest wnoszona ratalnie przez 10 miesięcy w roku (druk przelewu).

Przy zapisie słuchacz wnosi jednorazową opłatę wstępną w wysokości 100 zł.

STYPENDIA:
Za osiągnięcia w nauce słuchacze otrzymują stypendia. Jeżeli średnia ocen z egzaminów semestralnych w danej sesji wynosi co najmniej 4,75 czesne miesięczne przez cały kolejny semestr jest pomniejszone o 50 złotych.

Jeżeli średnia ocen z egzaminów semestralnych wynosi co najmniej 5,0 czesne miesięczne w kolejnym semestrze wynosi 10 zł.

ZAPISY:
Zapisy do szkół trwają od 1 czerwca do 20 września każdego roku.
Do zapisu konieczne są:

  • podanie (wzór),
  • 3 zdjęcia,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej ( matura nie jest wymagana),
  • kwestionariusz.

 Wszelkich informacji o szkołach i możliwościach zapisania się do szkół udzielają:

* sekretariat Małopolskiego Centrum Edukacji w Rabce Zdroju 34-700, ul. Kliszczaków 1 tel. (0-18) 26 76 894 w godzinach od 9:00 - 17:00

lub sekretariaty w siedzibach regionalnych szkół.

 

Do pobrania:

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami