Strona główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 4/MCP/2018

Zapytanie ofertowe nr 4/MCP/2018

« | lista | »
Data publikacji: piątek, 5 stycznia 2018

 

 

Małopolskie Centrum Edukacji ogłasza na usługę organizacji i prowadzenia zajęć dodatkowych dla przedszkola w Krzeszowicach.

Szczegółowe dane dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.

 

Realizacja zamówienia ma miejsce w związku z projektem „Lokomotywa – niepubliczne przedszkola w Małopolsce” nr RPMP.10.01.02-12-0181/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

 

MIEJSCE , TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIE OFERTY

1. Oferty przyjmowane będą w siedzibie zamawiającego w formie pisemnej na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) osobiście, pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail na adres: efs@malopolska.edu.pl.
2. Oferta przesłana za pomocą poczty e-mail powinna być zapisana w formacie pdf oraz zawierać wszystkie niezbędne załączniki tj. oświadczenia, jak również dokumenty umożliwiające dokonanie pełnej oceny oferty.
3. W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną: ofertę, oświadczenia oraz pozostałe dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.
4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, paczce, opisanej i zaadresowanej na:


Małopolskie Centrum Edukacji (z dopiskiem „zajęcia dodatkowe”)
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój


5. Termin składania ofert: do 15.01.2018 do godziny 23:59:59
6. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia. 

Formularz, oświadczenie, zapytanie ofertowe znajdują się w załącznikach

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Postępowanie rozstrzygnięte częściowo:

- organizacja przedstawień teatralnych dla dzieci: 1 przedstawienie miesięcznie

Wybrana oferta:

TEATR TAK Dariusz Bekas

32-437 Skomielna Czarna 293

data otrzymania oferty: 15.01.2018 r.

wartość oferty: 4.000,00 PLN

 

- j. angielski: 2 x tygodniowo x 2 grupy (zajęcia 30-minutowe) - BRAK OFERT

- gimnastyka: 1 x tygodniowo x 2 grupy (zajęcia 30-minutowe) - BRAK OFERT

- dogoterapia: 1 x miesięcznie x 2 grupy (zajęcia 30 minutowe) - BRAK OFERT

- organizacja zajęć logopedycznych: 16 godzin (60 minut) miesięcznie - BRAK OFERT

Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »