Małopolskie Centrum Edukacji

http://www.efs.gov.pl/

Małopolskie Centrum Edukacji 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kliszczaków 1
tel. (0 18) 26 76 894
Sekretariat czynny: pn. - pt. w godz. 9.00-17.00 Kontakt z nami

Aktualności

23. 07. 2011 r.

Wakacyjny obóz językowy w Muszynie 2011!

Uczestnicy projektu, którzy wykazali się w ciągu roku szkolnego największą aktywnością wezmą udział w kolejnym wakacyjnym obozie językowym. Język angielski jest w sposób naturalny zintegrowany z bogatym programem edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym.  Więcej informacji »

26. 04. 2010 r.

Pierwszy rok dobiega końca ...

Szanowni Uczniowie,
Miło nam poinformować, że dobiega końca pierwszy rok szkolny zajęć projektowych. Poza zajęciami językowymi zorganizowanych zostało wiele warsztatów zawodowych, wśród nich m.in... Więcej informacji »

26. 04. 2010 r.

Obóz językowy w Muszynie.

Informujemy, że w ramach Bloku wakacyjnego w okresie 15 - 28 sierpnia 2010 roku w Muszynie zorganizowany zostanie obóz językowy dla 180 uczestników zajęć językowych w ramach projektu "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży". Zasady kwalifikacji znajdują się w Regulaminie wycieczek i obozów. Więcej informacji »

25. 02. 2010 r.

Harmonogramy zajęć - marzec 2010 r.

Drodzy uczniowie!

W zakładce Harmonogramy zajęć znajdują się aktulane terminy zajęć na miesiąc marzec 2010 r. Zapraszamy do zapoznania się z tymi informacjami.

W najbliższym czasie na naszej stronie pojawią się również informacje dotyczące bloku warsztatowego. Podane zostaną zarówno tematy poszczególnych warsztatów, jak i terminy, w jakich będą się one odbywały.

24. 02. 2010 r.

Liczba zrealizowanych godzin w ramach projektu!

Uprzejmie informujemy, iż liczba godzin dydaktycznych przypadających na cały rok szkolny wynosi 60. Oznacza to, że każda grupa warsztatowa przejdzie 60-godzinny kurs językowy w każdym roku szkolnym trwania projektu.

W przypadku odwołania zajęć (z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych) każdorazowo zajęcia muszą być odrobione w innym terminie w ramach tego samego roku szkolnego. Zajęcia nie "przepadają", a o ich odwołaniu prosimy informować organizatorów w celu ustalenia dodatkowego terminu. Informacje takie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: projekty@malopolska.edu.pl oraz na adresy Koordynatorów regionalnych - lubelskie@malopolska.edu.pl i podkarpackie@malopolska.edu.pl lub telefonicznie Koordynatorom regionalnym.

11. 02. 2010 r.

Zaproszenie do składania ofert - Specyfikacja zamówienia nr 4/MEN/2009 z dnia 11.02.2010r.

Szanowni Państwo,

Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wycieczek szkolnych oraz letnich obozów językowych w ramach projektu „Talk to me! – organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.3.4 POKL.

Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w załączniku na dole strony oraz w zakładce Do pobrania!

09. 02. 2010 r.

Galeria zdjęć!

Drodzy uczniowie!

Informujemy, iż istnieje możliwość przesłania zdjęć przedstawiających zajęcia, w tym zwłaszcza warsztatowe. Wybrane fotografie umieszczone zostaną w Galerii na stronie internetowej projektu, a także w Biuletynie Podsumowującym, który zostanie przygotowany i wydrukowany w 2012 roku. Zdjęcia prosimy przesyłać na adres projekty@malopolska.edu.pl. Zdjęcie musi posiadać opis: imię i nazwisko ucznia, tytuł zdjęcia, krótki opis co przedstawia oraz nazwę szkoły.

Zapraszamy wszystkich do tworzenia Galerii!

08. 02. 2010 r.

Ostatni tydzień zajęć w woj. lubelskim i podkarpackim!

Z satysfakcją informujemy, iż 15 lutego dobiega końca I semestr zajęć w ramach projektu "Talk to me - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży" w województwach lubelskim i podkarpackim. Zajęcia zostaną wznowione po feriach zimowych, 1 marca 2010 r.

01. 02. 2010 r.

Koniec ferii zimowych w województwie małopolskim - początek II semestru zajęć!

Wraz z rozpoczęciem miesiąca, w województwie małopolskim rozpoczynamy II semestr zajęć w ramach projektu "Talk to me - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży".

Uczniowie w II semestrze, poza zajęciami językowymi, uczestniczyć będą w 16 - godzinnych warsztatach zawodowych, których tematykę sami wybiorą. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim, przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską. 

25. 01. 2010 r.

Harmonogramy zajęć - luty 2010 r.

Drodzy uczniowie!

W zakładce Harmonogramy zajęć znajdują się aktulane terminy zajęć w miesiący lutym 2010 r., odbywających się w Waszych szkołach! Zapraszamy do zapoznania się z tymi informacjami.

11. 01. 2010 r.

I semestr zajęć dobiega końca!

Z satysfakcją informujemy, iż dobiega końca pierwszy semestr zajęć realizowanych w ramach projektu „Talk to me! – organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży”.
900 uczniów z trzech województw podczas czterech miesięcy zajęć uczestniczyło łącznie w ok. 1 800 godzinach zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego.
W drugim semestrze, w miesiącach marzec – maj 2010 r. uczniowie skorzystają z zajęć dodatkowych, z których w tej chwili najbardziej popularne są warsztaty fotograficzne oraz taneczne.
 

04. 01. 2010 r.

Harmonogramy zajęć!

Drodzy uczniowie!
W zakładce Harmonogramy zajęć znajdują się terminy poszczególnych zajęć, odbywających się w Waszych szkołach. Zapraszamy do zapoznania się z tymi informacjami.
 

07. 12. 2009 r.

Warsztaty tematyczne!

W ramach zajęć uzupełniających do warsztatów językowych projekt oferuje między innymi zajęcia tematyczne, związane np. z tańcem, sztuką, fotografią, sportami, itp. Zajęcia te prowadzone będą w języku angielskim. Program zajęć uzupełniających zostanie ustalony wspólnie z uczniami oraz dyrekcją każdej ze szkół uczestniczącej w projekcie. Najbliższe zajęcia planowane są do przeprowadzenia w II semestrze roku szkolnego 2009/2010. Szczegółowe terminy uzgadniane będą indywidualnie z każdą grupą warsztatową i podane w najbliższym czasie.

01. 12. 2009 r.

Materiały dydaktyczne dla uczestników projektu!

Uczestnicy warsztatów językowych w najbliższym czasie otrzymają materiały dydaktyczne, w skład których wejdą podręczniki, ćwiczenia oraz słownik. Materiały dostosowane zostały do poziomu zaawansowania każdego ucznia i zawierają treści programowe przygotowujące do międzynarodowego egzaminu FCE.
Zestaw dydaktyczny zawiera:
 

1. Going for Gold, R. Acklam, A. Creace, S. Burgess, wyd. Pearson Longman – Coursebook,
2. Going for Gold, R. Acklam, A. Creace, S. Burgess, wyd. Pearson Longman – Language Miximiser,
3. Longman słownik podręczny angielsko-polski, polsko-angielski, J. Fisiak, A. Adamska, wyd. Pearson Longman.
 

19. 11. 2009 r.

Zaproszenie do składania ofert - Specyfikacja zamówienia nr 3/MEN/2009 z dnia 19.11.2009r.

Szanowni Państwo,

Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składnia ofert na dostarczenie kompletu podręczników na potrzeby realizacji projektu "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.3.4 PO KL.

Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w załączniku na dole strony oraz w zakładce Do pobrania!

16. 11. 2009 r.

Umowy uczestnictwa!

Informujemy, iż podpisano umowy uczestnictwa z 36 szkołami z trzech województw, w których realizowany jest projekt "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych"!

Udział w projekcie bierze 900 uczniów z trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Uczniowie wezmą udział we wszystkich formach wsparcia oferowanych w projekcie w trakcie 3 lat szkolnych (tj. do 2012 roku). Zajęcia kończą się egzaminami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi FCE.

03. 11. 2009 r.

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży!

Z satysfakcją informujemy, iż zajęcia w ramach projektu "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży" odbywają się już drugi tydzień. Wśród uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, przeprowadzone zostały testy kwalifikujące do grup o różnym stopniu zaawansowania. 

W  najbliższym czasie wszyscy uczestnicy projektu otrzymają komplet podręczników oraz innych materiałów szkoleniowych.

26. 10. 2009 r.

Dopełnianie formalności związanych z uczestnictwem w projekcie!

Informujemy, iż ma miejsce dopełnianie formalności związanych z uczestnictwem w projekcie "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży".

W każdej z zakwalifikowanych Szkół trwa tworzenie grup szkoleniowych, podpisywanie umów uczestnictwa w projekcie z dyrekcjami Szkół oraz z uczestnikami.

Na jednych z pierwszych zajęć w ramach projektu przeprowadzone zostaną testy kwalifikacyjne oraz rozdane zostaną podręczniki i inne materiały szkoleniowe.

19. 10. 2009 r.

Zakończenie rekrutacji Szkół do projektu "Talk to me! - organizacja alternatywych zajęć językowych dla młodzieży"!

Uprzejmie informujemy, iż zakończona została rekrutacja Szkół do udziału w projekcie "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży".

W zakładce Szkoły w projekcie, znajduje się ostateczna lista zakwalifikowanych Szkół z poszczególnych województw. 

Zajęcia w ramach projektu "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży" rozpoczną się zgodnie z harmonogramem, czyli w miesiącu październiku 2009 r.

29. 09. 2009 r.

Wstępna kwalifikacja Szkół do projektu "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży"!

Informujemy, iż w dniu 29 września 2009 r., Zespół Projektowy dokonał wstępnej kwalifikacji Szkół do udziału w projekcie "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży".

W zakładce Szkoły w projekcie, znajdują się listy wstępnie zakwalifikowanych Szkół z każdego województwa, oraz lista rezerwowa.

Końcowa lista Szkół zakwalifikowanych do projektu pojawi się po 8 października 2009 r.

18. 09. 2009 r.

Przedłużenie okresu rekrutacji do projektu "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży"!

Informujemy, iż ze względu na duże zainteresowanie projektem oraz prośbami Szkół o wydłużenie czasu składania dokumentów aplikacyjnych, rekrutacja do projektu "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży", została przedłużona do 25 września 2009 r.

Dokumenty aplikacyjne można składać w pierwszej kolejności drogą elektroniczną - zgłoszenie_szkoła.

Oryginały dokumentów należy w takim przypadku dosłać jak najszybciej do Biura Projektu w Rabce Zdroju lub złożyć u Regionalnych Koordynatorów.

Przypominamy również, że w pierwszej kolejności zgłoszenia przyjmowane są od Szkół, formularze uczniów można nadsyłać w późniejszych terminach.

17. 08. 2009 r.
Małopolskie Centrum Edukacji w Rabce Zdroju, uprzejmie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu

"Talk to me! – organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego!

Wszystkie informacje dotyczące idei, działań oraz rekrutacji projektu znajdują się w poszczególnych zakładkach.
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
 

Organizatorzy
 

Do pobrania: