Strona główna » Projekty

Projekty

Aktualnie prowadzimy:

"Lokomotywa - niepubliczne przedszkola we Wrocławiu"

projekt: „Lokomotywa – niepubliczne przedszkole we Wrocławiu”  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 10.01.00. Poddziałanie 10.01.02. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF

Celem projektu jest: zwiększenie dostępu do opieki wysokiej jakości edukacji przedszkolnej o 45 miejsc przedszkolnych, zapewnienie maksymalnych możliwości rozwoju dziewczynkom i chłopcom w wieku przedszkolnym na terenie miasta Wrocławia oraz umożliwienie rodzicom wykonywania lub podjęcia pracy zawodowej

"Lokomotywa - niepubliczne przedszkola w Małopolsce"

realizowany w ramach ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.
Celem projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej i zwiększenie o 56 liczby miejsc przedszkolnych w Małopolsce poprzez stworzenie 3 przedszkoli dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat na terenie Krzeszowic, Bochni i Nowego Sącza
 

„Lokomotywa – niepubliczne żłobki w Małopolsce”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Erasmus+ - Edycja 2

Projekt nr 2015-1-PL01-KA102-016075pn.
Już czas na staż - realizacja zagranicznych staży zawodowych w europejskich organizacjach i przedsiębiorstwach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)

Szkoła dla zdrowia - kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej V Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zrealizowane projekty:

 Po kliknięciu na odnośnik, w nowym oknie otworzy się strona projektu.

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »