Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe - rekrutacja 2019/2020 » Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Czas trwania: 3 semestry (710 godzin + 150 godzin praktyk*)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego a klasyfikacja zawodów i specjalności
 • Sytuacja psychofizyczna uczniów w okresie podejmowania decyzji zawodowej na etapie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej
 • Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej
 • Zasoby informacyjne oraz narzędzia pracy doradcy zawodowego
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych
 • Poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych
 • Dydaktyka doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Państwo, gospodarka, przedsiębiorstwo
 • Rynek – cechy i funkcje. Instytucje rynkowe. Rynek pracy
 • Planowanie i kariera zawodowa
 • Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości
 • Etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej
 • Dydaktyka podstaw przedsiębiorczości
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
 • Praktyka
Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach:
  2 zjazdy w I semestrze
  3 zjazdy w II semestrze
  1 zjazd w III semestrze
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie/Katowicach/Rzeszowie
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Adresaci:

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyska umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie: diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; gromadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Absolwent może podjąć pracę w roli doradcy zawodowego - specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w szkołach ponadpodstawowych.
Ponadto uzyska kwalifikacje nauczyciela przedmiotu "podstawy przedsiębiorczości".

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

*Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »