Edukacja dla bezpieczeństwa

Status szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Czas trwania: 3 semestry (390 godzin + 150 godzin praktyk*)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Dydaktyka w szkole
 • Psychologia rozwojowa i osobowości 
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej 
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, formy występowania
 • Metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Systemy obronności Rzeczpospolitej Polskiej
 • Ratownictwo
 • Pierwsza pomoc medyczna
 • Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego
 • Rodzaje sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie
 • Ochrona ludności i obrona cywilna 
 • Międzynarodowe prawo humanitarne oraz wybrane zagadnienia dotyczące zachowania w sytuacji zagrożenia 
 • Strzelectwo sportowe i bieg na orientację
 • Podstawy planowania i organizowania działań
 • Terenoznastwo
 • Kompensacja zachowań agresywnych
 • Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju
 • Służba wojskowa 
 • Bezpieczeństwo i ochorona danych osobowych
 • Problematyka uzależnień
 • Praktyka
Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach: 2 zjazdy w I semestrze, 3 zjazdy w II semestrze, 1 zjazd w III semestrze,
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajecia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie/Katowicach/Rzeszowie,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Adresaci: 

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta:

W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z dydaktyką edukacji dla bezpieczeństwa, znajomością samoobrony i ochrony cywilnej, znajomością struktury obronnej państwa oraz zasad przygotowania się do sytuacji zagrożeń. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno - Ekonomiczną w Brzegu i uprawnia do organizowania i prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa m.in. w szkołach (absolwent może podjąć pracę w charakterze nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach różnego stopnia), placówkach oświatowo - wychowawczych, wydziałach zarządzania kryzysowego, pogotowiu opiekuńczym, ośrodkach doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwach ochrony osób i mienia.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

*Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

 

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »