Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe - rekrutacja 2018/19 » Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Ceny promocyjne przy wcześniejszym zapisie*
01.03 - 30.06.2018 r.
1200 zł/semestr
01.07 - 30.09.2018 r.
1350 zł/semestr
 
Czas trwania: 3 semestry (październik 2018 - sierpień 2019)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Dydaktyka w szkole
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Pedagogiczne kontakty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju
 • Edukacja środowiskowa i społeczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Metodyka nauczania j. polskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Metodyka nauczania matematyki w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Metodyka wychowania przedszkolnego 
 • Edukacja zdrowotna i metodyka wychowania fizycznego w pedagogice wieku dziecięcego
 • Literatura dla dzieci
 • Elementy logopedii
 • Metodyka nauczania muzyki
 • Metodyka nauczania plastyki
 • Metodyka nauczania techniki
 • Pedagogika korekcyjno - kompensacyjna wieku dziecięcego
 • Techniki dramy w wychowaniu
 • Formy współpracy z rodzicami
 • Podstawy nauki o języku
 • Metody początkowej nauki czytania i pisania
 • Umiejętności wychowawcze
 • Gry i zabawy umysłowe w edukacji dziecka
 • Praktyki

Czas trwania: 3 semestry – 405 godzin

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018*

Planowany termin zakończenia zajęć: sierpień 2019

I semestr: 01.10.2018 r. - 31.12.2018 r.

II semestr: 01.01.2019 r. - 30.04.2019 r.

III semestr: 01.05.2019 r. - 31.08.2019 r.

Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach:
  2 zjazdy w I semestrze
  3 zjazdy w II semestrze
  1 zjazd w III semestrze
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej.

Adresaci: 

Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent może podjąć pracę jako nauczyciel wychowania przedszkolnego lub w klasach I-III szkół podstawowych (klasy integracyjne, świetlice dla dzieci w młodszym wieku szkolnym). Dualizacja tej formy pozwoli absolwentom odnaleźć się i być przygotowanym do pracy w instytucjach wychowania przedszkolnego (przedszkole, przedszkole integracyjne, środowiskowe, prywatne, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej).

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

 

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »