Muzyka i plastyka w szkole

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Czas trwania: 3 semestry (390 godzin + 150 godzin praktyk*)
Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl
 

Program studiów:

 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Dydaktyka w szkole
 • Psychologia rozwojowa i osobowości 
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Podstawy wiedzy o muzyce
 • Psychopedagogika twórczości
 • Metodyka nauczania muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Metodyka nauczania plastyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Podstawy wiedzy o sztuce
 • Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
 • Nowoczesne techniki nauczania muzyki 
 • Instrumenty szkolne
 • Podstawy dyrygowania 
 • Metody i formy arteterapii (muzyka)
 • Metody i formy arteterapii (plastyka)
 • Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki
 • Emisja głosu w śpiewie
 • Praktyka
Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach: 
  2 zjazdy w I semestrze
  3 zjazdy w II semestrze
  1 zjazd w III semestrze
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie/Katowicach/Rzeszowie;
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e-learningowej,

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Adresaci:
Absolwenci studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia) na kierunku pedagogika oraz dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent może być zatrudniony jako nauczyciel plastyki i/lub muzyki. Posiadane kwalifikacje predysponują go również do pracy w placówkach kulturalno-oświatowych, ośrodkach oświatowo-wychowawczych, świetlicach, do prowadzenie kół zainteresowań w zakresie plastyki i muzyki, do prowadzenia własnej działalności artystycznej.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

*Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »