Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe - rekrutacja 2018/19 » Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym

Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Ceny promocyjne przy wcześniejszym zapisie*
01.05 - 30.06.2018 r.
1200 zł/semestr
01.07 - 30.09.2018 r.
1350 zł/semestr
 
Czas trwania: 2 semestry (październik 2018 - kwiecień 2019)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami w systemie oświaty
 • Pomoc i wsparcie rodziców dziecka z porażeniem mózgowym
 • Postacie i klasyfikacja mózgowego porażenia dziecięcego 
 • Przyczyny i objawy mózgowego porażenia dziecięcego 
 • Układ nerwowy i jego zaburzenia
 • Psychologia rozwojowa - wybrane zagadnienia
 • Metodyka kształcenia uczniów z porażeniem mózgowym
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Neurologia - wybrane zagadnienia
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym
 • Pedagogika specjalna - wybrane zagadnienia
 • Zaburzenia mowy u osób z porażeniem mózgowym - etiologia, symptomatologia, częstość występowania
 • Terapia logopedyczna - wieloprofilowe leczenie, usprawnianie i edukacja osób z porażeniem mózgowym
 • Podstawowe metody rehabilitacji osób z porażeniem mózgowym
 • Psychopedagogiczne podstawy edukacji i terapii  uczniów z porażeniem mózgowym
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II

Czas trwania: 2 semestry – 330 godzin

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018*

Planowany termin zakończenia zajęć: kwiecień 2019

I semestr: 01.10.2018 r. - 31.12.2018 r.

II semestr: 01.01.2019 r. - 30.04.2019 r.

Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach:
  2 zjazdy w I semestrze
  2 zjazdy w II semestrze
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 2 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 2 zjazdów weekendowych w Krakowie,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej.

Adresaci: 

Studia te przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia) na kierunku pedagogika oraz dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.

Sylwetka absolwenta:

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z mózgowym porażeniem dziecięcym. Uczestnicy zapoznani zostaną z kryteriami diagnostycznymi, metodami, formami prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z mózgowym porażeniem dziecięcym ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania dziecka w sytuacji edukacyjnej.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »