Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe - rekrutacja 2019/2020 » Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym

Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Czas trwania: 2 semestry (330 godzin)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami w systemie oświaty
 • Pomoc i wsparcie rodziców dziecka z porażeniem mózgowym
 • Postacie i klasyfikacja mózgowego porażenia dziecięcego 
 • Przyczyny i objawy mózgowego porażenia dziecięcego 
 • Układ nerwowy i jego zaburzenia
 • Psychologia rozwojowa - wybrane zagadnienia
 • Metodyka kształcenia uczniów z porażeniem mózgowym
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Neurologia - wybrane zagadnienia
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym
 • Pedagogika specjalna - wybrane zagadnienia
 • Zaburzenia mowy u osób z porażeniem mózgowym - etiologia, symptomatologia, częstość występowania
 • Terapia logopedyczna - wieloprofilowe leczenie, usprawnianie i edukacja osób z porażeniem mózgowym
 • Podstawowe metody rehabilitacji osób z porażeniem mózgowym
 • Psychopedagogiczne podstawy edukacji i terapii  uczniów z porażeniem mózgowym
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach: 2 zjazdy w I semestrze, 2 zjazdy w II semestrze, 
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 2 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 2 zjazdów weekendowych w Krakowie/Katowice/Rzeszów,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Adresaci: 

Studia te przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia) na kierunku pedagogika oraz dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.

Sylwetka absolwenta:

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z mózgowym porażeniem dziecięcym. Uczestnicy zapoznani zostaną z kryteriami diagnostycznymi, metodami, formami prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z mózgowym porażeniem dziecięcym ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania dziecka w sytuacji edukacyjnej.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »