Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe - rekrutacja 2018/19 » Logopedia przedszkolna i szkolna

Logopedia przedszkolna i szkolna

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Ceny promocyjne przy wcześniejszym zapisie*
01.05 - 30.06.2018 r.
1200 zł/semestr
01.07 - 30.09.2018 r.
1350 zł/semestr
 
Czas trwania: 3 semestry (październik 2018 - sierpień 2019)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Zaburzenia mowy
 • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
 • Diagnoza logopedyczna
 • Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć logopedycznych
 • Mowa a mózg
 • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
 • Technika i estetyka mówienia
 • Terapia trudności w czytaniu i pisaniu
 • Nauka o języku. Wybrane zagadnienia
 • Rewalidacja dzieci z uszkodzeniami CUN
 • Metoda dobrego startu
 • Logorytmika
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
 • Wspomaganie oddziaływań logopedycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Praktyka

Czas trwania: 3 semestry – 460 godzin

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018*

Planowany termin zakończenia zajęć: sierpień 2019

I semestr: 01.10.2018 r. - 31.12.2018 r.

II semestr: 01.01.2019 r. - 30.04.2019 r.

III semestr: 01.05.2019 r. - 31.08.2019 r.

Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach:
  2 zjazdy w I semestrze
  3 zjazdy w II semestrze
  1 zjazd w III semestrze
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie;
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e-learningowej,

Adresaci: 

Absolwenci studiów wyższych (zawodowych lub magisterskich), kierunków humanistycznych, posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent będzie mógł być zatrudniony na stanowisku nauczyciela-logopedy - specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Uzyska umiejętności i kompetencje m.in. do: diagnozowania logopedycznego; prowadzenia zajęć logopedycznych oraz udzielanie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń . W związku z uzyskanymi kwalifikacjami logopedycznymi, absolwent będzie miał możliwość prowadzenia prywatnej praktyki w tym zakresie.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno -Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »