Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe - rekrutacja 2019/2020 » Logopedia przedszkolna i szkolna

Logopedia przedszkolna i szkolna

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Czas trwania: 3 semestry (460 godzin + 150 godzin praktyk*)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Zaburzenia mowy
 • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
 • Diagnoza logopedyczna
 • Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć logopedycznych
 • Mowa a mózg
 • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
 • Technika i estetyka mówienia
 • Terapia trudności w czytaniu i pisaniu
 • Nauka o języku. Wybrane zagadnienia
 • Rewalidacja dzieci z uszkodzeniami CUN
 • Metoda dobrego startu
 • Logorytmika
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
 • Wspomaganie oddziaływań logopedycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Praktyka
Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach: 2 zjazdy w I semestrze, 3 zjazdy w II semestrze, 1 zjazd w III semestrze,
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie/Katowicach/Rzeszowie,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e-learningowej,

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Adresaci: 

Absolwenci studiów wyższych (zawodowych lub magisterskich), kierunków humanistycznych, posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent będzie mógł być zatrudniony na stanowisku nauczyciela-logopedy - specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Uzyska umiejętności i kompetencje m.in. do: diagnozowania logopedycznego; prowadzenia zajęć logopedycznych oraz udzielanie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń . W związku z uzyskanymi kwalifikacjami logopedycznymi, absolwent będzie miał możliwość prowadzenia prywatnej praktyki w tym zakresie.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno -Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

*Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »