Małopolskie Centrum Edukacji

Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe » Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

Czas trwania: Trzysemestralne studia kwalifikacyjne, obejmujące 470 godzin oraz praktykę *

Miejsce studiów: Nowy TargNowy SączMaków PodhalańskiKrakówBochniaCzęstochowaMielec

Adresaci: Dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, logopedzi, nauczyciele podejmujący pracę w szkołach, klasach integracyjnych, w ogólnodostępnych placówkach oświatowych.

Absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w instytucjach systemu oświaty (m.in. w świetlicach, szkołach, internatach, placówkach wychowania pozaszkolnego, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, sanatoriach, oddziałach dziecięcych szpitali, warsztatach terapii zajęciowej, organizacjach pożytku publicznego).

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

* praktyka w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla osób pozostałych w wymiarze 150 godzin.

Rekrutacja

Zgłoszenie online: Wypełnij formularz »

Infolinia i zgłoszenia telefoniczne: 801 505 500

Zapraszamy!

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »