Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe » Oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika

Cena katalogowa:  1700 zł/semestr
Ceny promocyjne przy wcześniejszym zapisie*
01.05 - 30.06.2017 r.
1360 zł/semestr
01.07 - 30.09.2017 r.
1530 zł/semestr
 
Czas trwania: 3 semestry

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych
 • intelektualnie w stopniu lekkim
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych
 • intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych
 • intelektualnie w stopniu głębokim
 • Podstawy psychol. rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Rewalidacja indywidualna
 • Alternatywne metody pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Aktywizujące metody pracy z dziećmi z zaburzeniami
 • Dykcja i emisja głosu
 • Metodyka pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Kształcenie i wychowanie integracyjne
 • Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu i wychowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka

Czas trwania: 3 semestry – 515 godzin

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017*

Planowany termin zakończenia zajęć: sierpień 2018

Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • w ciągu jednego semestru przewidziane są dwa zjazdy w formie stacjonarnej,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e-learningowej,
 • zajęcia odbywają się w miejscowości wybranej przez Studenta (w przypadku grupy liczącej mniej niż 12 osób: w ciągu całego toku studiów przewidziane są  3 zjazdy weekendowe w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdy weekendowe w Krakowie).

 *przy zebraniu wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.

Adresaci: 

Absolwenci studiów wyższych z uprawnieniami pedagogicznymi. Kandydat powinien mieć ukończone studia pierwszego (licencjackie) lub drugiego stopnia (magisterskie) z zakresu pedagogiki. Możliwe jest również przyjęcie kandydata, który ukończył kierunek związany z terapią pedagogiczną, np. psychologię lub fizjoterapię.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych w tym zakresie mogą znaleźć zatrudnienie w poradniach pedagogiczno – psychologicznych, świetlicach terapeutycznych, w warsztatach terapii zajęciowej oraz różnego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, w przedszkolach i klasach integracyjnych jako nauczyciele wspomagający, a także w przedszkolach i szkołach specjalnych. Absolwent jest przygotowany do pracy z dziećmi z różnymi deficytami i dysfunkcjami rozwojowymi oraz osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Zdobywa kwalifikacje z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii pedagogicznej i uzyskuje tytuł pedagoga terapeuty i pedagoga wspierającego.

Plan studiów obejmuje przedmioty którym nadane zostały, zgodnie z obowiązującymi standardami, punkty ECTS.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

 

Miejsce studiów: Nowy TargNowy SączMaków PodhalańskiKrakówBochniaCzęstochowaMielec, Bielsko-Biała, Żywiec

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »