Strona główna » Szkoły MCE » Studia podyplomowe - rekrutacja 2019/2020 » Uzupełniające studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną

Uzupełniające studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Ceny promocyjne przy wcześniejszym zapisie*
01.05 - 30.06.2017 r.
1200 zł/semestr
01.07 - 30.09.2017 r.
1350 zł/semestr
 
Czas trwania: 2 semestry

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
 • Podstawy psychol. rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Rewalidacja indywidualna
 • Alternatywne metody pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Aktywizujące metody pracy z dziećmi z zaburzeniami
 • Dykcja i emisja głosu
 • Metodyka pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Kształcenie i wychowanie integracyjne
 • Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu i wychowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka

Czas trwania: 2 semestry – 665 godzin

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017*

Planowany termin zakończenia zajęć: sierpień 2018

Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • w ciągu jednego semestru przewidziane są dwa zjazdy w formie stacjonarnej,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e-learningowej,
 • zajęcia odbywają się w miejscowości wybranej przez Studenta (w przypadku grupy liczącej mniej niż 12 osób: w ciągu całego toku studiów przewidziane są 2 zjazdy weekendowe w wybranej miejscowości oraz 2 zjazdy weekendowe w Krakowie).

 *przy zebraniu wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.

Adresaci:

Absolwenci kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki.

Sylwetka absolwenta:

Studia stanowią uzupełnienie zakresu tematycznego realizowanego podczas zajęć w ramach dwusemestralnego kursu kwalifikacyjnego. Trzonem tematycznym studiów są zajęcia z diagnozy i terapii pedagogicznej. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno - Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

Miejsce studiów: Nowy TargNowy SączMaków PodhalańskiKrakówBochniaCzęstochowaMielec, Bielsko-Biała, Żywiec

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »