Strona główna » Aktualności » Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

« | lista | »
Data publikacji: czwartek, 2 listopada 2017

Dotyczy projektu „Lokomotywa – niepubliczne przedszkole we Wrocławiu” (RPDS.10.01.02-02-0008/16-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.01.00. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.01.02. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF)

Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę i montaż dodatkowego wyposażenia meblowego do dwóch punktów przedszkolnych we Wrocławiu:
Lokomotywa 1, Wrocław ul. Barlickiego 1/1b
Lokomotywa 2, Wrocław, ul. Dmowskiego 17h

Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie zostanie zrealizowane maksymalnie do 30 listopada 2017 r., w tym co najmniej 50% zamówienia do 17 listopada 2017 r.
Za nieterminową realizację zamówienia naliczone zostaną odsetki karne w wysokości 0,5% od wartości całego zamówienia za każdy dzień zwłoki).

Termin i sposób składania oferty:
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: efs@malopolska.edu.pl w terminie do 07.11.2017 r. do godziny 23.59.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymienione w specyfikacji meble i urządzenia. Oferty należy składać w osobnym zestawieniu dla każdego zamówienia.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku.

Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »