--

Rekrutacja

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA:
1. Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w Projekcie zobowiązani są dostarczyć do Biura Projektu/punktów rekrutacyjnych w terminach rekrutacji wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:
 • Formularz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe - POBIERZ
 • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych POBIERZ
 • Deklarację dot. przeprowadzenia pełnego cyklu wspomagania w min. 3  szkołach, przedszkolach i/lub placówkach POBIERZ
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu/współpracy z instytucją(ami) systemu wspomagania wraz z oświadczeniem o wyrażaniu zgody na współpracę i opiekę w trakcie realizacji wspomagania POBIERZ
2. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej - decydować będzie spełnienie wymogów formalnych oraz miejsce na liście rankingowej Kandydatów, o którym decydować będą następujące kryteria:
 • osoby współpracujące z co najmniej 3 szkołami/przedszkolami/placówkami (+3 pkt)
 • osoby współpracujące z co najmniej 2 szkołami/przedszkolami/placówkami (+2 pkt)
 • osoby z terenów wiejskich (+1 pkt)
3. W przypadku równiej ilości punktów na liście rankingowej decydujące znaczenie będzie miała kolejność złożenia dokumentów rekrutacyjnych. 4. Do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej z Doradcą metodycznym zakwalifikowanych zostanie 50 Kandydatów - o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  Kandydaci informowani będą drogą e-mail lub telefonicznie. 5. Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do Projektu Kandydat w ciągu 5 dni roboczych zobowiązany jest do dostarczenia do Biura projektupodpisanej Umowy uczestnictwa (w 2 egzemplarzach). 6. Wszyscy zakwalifikowani Kandydaci zobowiązani są ponadto do podpisania w momencie udzielenia pierwszego Wsparcia projektowego Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Szczegółowe informacje - ZOBACZ REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

TERMIN REKRUTACJI: 14.06.2017 - 30.06.2017 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • RABKA-ZDRÓJ
  Małopolskie Centrum Edukacji
  ul.Podhalańska 4, 34 - 700 Rabka - Zdrój 
 • KATOWICE
  Instytut Doskonalenia Nauczycieli "Wiedza" w Katowicach
  ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice

MIEJSCE SZKOLENIA: HOTEL CASA, UL.Królowej Jadwigi 17, 34-400 NOWY TARG

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami