Kursy - Małopolskie Centrum Edukacji

Kursy dla poszczególnych grup zawodowych prowadzimy w oparciu o:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  • Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku;
  • Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku.
     

Na mocy w/w aktów prawnych kursy i szkolenia realizujemy poprzez:

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami