Placówka Kształcenia Ustawicznego

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego (wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu pod numerem 102/2007) prowadzi ustawiczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach pozaszkolnych, realizując ideę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy w szczególności poprzez: specjalistyczne kursy komputerowe, kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy BHP, kursy przedsiębiorczości i  wynikające z potrzeb rynku.Dokształcanie w powyższych formach jest łączeniem wiedzy teoretycznej z praktyką, zgodnie z obecnymi wymogami i stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynku.

Kadra dydaktyczna, to wykładowcy akademiccy i praktycy wyspecjalizowani w poszczególnych zakresach tematycznych, z dużym doświadczeniem dydaktycznym, którzy realizują zlecenia programowe i pomagają sprostać aktualnym wyzwaniom.
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych ustalane są każdorazowo odpowiednio do rodzaju kursu i zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez słuchaczy z zachowaniem wymogów higieny pracy umysłowej.

Ukończenie pozaszkolnych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia potwierdza zaświadczenie wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami