Rekrutacja

  Warunkiem zapisu na studia jest: 

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line.

2. Przesłanie kompletnej dokumentacji do 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  • odpis dyplomu - oryginał
  • kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni
  • dwa uzupełnione oraz podpisane egzemplarze umowy o świadczeniu usług edukacyjnych - pobierz
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej (200,00 zł)
  • kserokopia kwestionariusza zgłoszeniowego 
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych organizowanych przez Małopolskie Centrum Edukacji (dot. zwolnienia z opłaty wpisowej)

Dokumenty należy przesłać w białej teczce. Na teczkę należy nakleić kartkę (formatu A4) z imieniem i nazwiskiem oraz kierunkiem studiów - szablon do pobrania tutaj

Dokumenty należy przesłać na adres:
Małopolskie Centrum Edukacji
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój

/z dopiskiem STUDIA PODYPLOMOWE - REKRUTACJA MARZEC 2024/

3. Wpłacenie opłaty wpisowej do 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego.

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy:
Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Brzegu
ul. Piastowska 14
49-300 Brzeg

 Tytułem: Opłata wpisowa, kierunek: ...

Numer rachunku bankowego51 1090 2141 0000 0001 4953 7867

 

Potwierdzenie zapisu na studia każdy Słuchacz otrzyma pocztą elektroniczną do 3 dni roboczych od daty zapisu.

 

 

Formularz zgłoszeniowy » 


 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami