O MCE

Małopolskie Centrum Edukacji to marka działająca na rynku edukacji niepublicznej od 2002 roku, za cel stawiając sobie niezmiennie, dobrze rozumiane, dobro ucznia, rodzica, nauczyciela, czyli wszystkich osób zaangażowanych bezpośrednio w proces edukacji, opieki i wychowania.

W błyskawicznie zmieniającym się świecie dbamy o to, aby nadążyć z odpowiednią opieką i kształceniem.

Przez te wszystkie lata zostały zbudowane, i są ciągle udoskonalane, mechanizmy gwarantujące profesjonalne edukacyjnie podejście do kształcenia i wychowania - od żłobków po licea oraz dokształcania – dla nauczycieli i słuchaczy studiów podyplomowych.

W finansowaniu rozmaitych przedsięwzięć, mających wyrównywać szanse dla osób wykluczonych geograficznie, ekonomicznie czy zdrowotnie, a także dawać możliwości rozwoju dla osób w każdym wieku, na podwórku krajowym i międzynarodowym, korzystamy z funduszy unijnych, biorąc udział w wielu projektach skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i seniorów.

Stosując nowoczesne i innowacyjne metody w podejściu do edukacji staramy się być na czasie, a jednocześnie nie pozbawiać naszych placówek kameralności, rodzinnego ciepła i klimatu oraz wartości sięgających do tradycji i sprawdzonych rozwiązań.

Rozwijamy przez kulturę, sport, wielostronne kształcenie językowe.

Małopolskie Centrum Edukacji otacza opieką na wszystkich szczeblach edukacji: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły językowe, gimnazja, licea, studia podyplomowe.

Jesteśmy w wielu, mniejszych i większych, ośrodkach na terenie Małopolski i poza nią: Rabka-Zdrój, Nowy Targ, Krościenko, Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Bochnia, Częstochowa…

Tam, gdzie jesteśmy, dobro i dobra jakość edukacji i opieki nie mogą czuć się zagrożone…

Małopolskie Centrum Edukacji zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem: 2.12/00124/2007.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami