Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Cena katalogowa:  1600 zł/semestr
 CENY FIRST MINUTE
Miesiąc Termin zapisu Cena / semestr

styczeń

(01.01 - 31.01.2022)

1200 zł

luty

(01.02 - 28.02.2022)

1350 zł

marzec

(01.03 - 31.03.2022)

1500 zł
Czas trwania: 6 semestrów - 3 lata

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Rekrutacja: do 30.09.2021

Miejsce studiów: Nowy Targ

Opis:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną to przyszłościowa specjalizacja, która może być zrealizowaniem marzeń o pracy dla drugiego człowieka i z drugim człowiekiem. Poza ogólną wiedzą z zakresu psychologii i pedagogiki:
 • zdobędziesz także wiedzę specjalistyczną związaną z diagnozowaniem jednostki, grup i środowisk (w zakresie m.in.:  diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży),
 • nauczysz się identyfikować problemy z zakresu: wychowania, opieki, pomocy, profilaktyki i terapii,
 • będziesz umiał opracować i wdrażać projekty opiekuńczo-wychowawczych z zakresu pracy z jednostką, grupą i środowiskiem,
 • zdobędziesz umiejętności pracy z dziećmi oraz ich rodzicami,
 • wypracujesz w sobie kompetencje do pracy z grupą,
 • zdobędziesz przyszłościowy zawód.
 
Cel studiów: przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga poprzez wyposażenie go w kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi w różnych środowiskach społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Absolwent uzyskuje kwalifikacje zależne od wybranej specjalności. Kształcenie na studiach pierwszego stopnia prowadzi do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do kontynuowania nauki w obszarze nauk społecznych na studiach drugiego stopnia.
 
Sylwetka absolwenta: absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną otrzyma dyplom ukończenia studiów licencjackich,  potwierdzający kwalifikacje wychowawcy w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej.
 
Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy w:
 • placówkach i instytucjach systemu oświaty, np. jako wychowawca w świetlicy szkolnej, internacie, bursie;
 • instytucjach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego, np. wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym, w pogotowiu rodzinnym;
 • placówkach wychowania pozaszkolnego, centrach edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży, np. wychowawca w świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej, ognisku wychowawczym;
 • instytucjach i placówkach systemu pomocy społecznej, np. ośrodku adopcyjnoopiekuńczym, centrach pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówkach poradnictwa specjalistycznego, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej,
 • organizacjach pożytku publicznego, warsztatatach terapii zajęciowej,
 • na stanowisku asystenta rodziny,
 • w żłobku.

Studia w zakresie pedagogika opiekuńczo – wychowawcza trwają trzy lata (6 semestrów).

Mają formę wyższych studiów zawodowych i kończą się obroną pracy licencjackiej.

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata w zakresie pedagogiki.

 

 

Termin zapisu

 Cena za I rok Cena za II rok  Cena za III rok

lipiec, sierpień

2600 zł  2600 zł

2600 zł

wrzesień

2900 zł

 2900 zł 2900 zł

październik

3200 zł

 3200 zł 3200 zł
WPISOWE: 200 zł    

 

Zapisy i informacje

Infolinia: 801 505 500 podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami