Psychodietetyka

Cena katalogowa:  1800 zł/semestr
 CENY FIRST MINUTE
Termin zapisu Raty Cena za semestr Cena za 2 semestry
15.05. - 31.07.2024 r. 2 lub 4  1199 zł 2398 zł
01.08. - 31.08.2024 r. 2 lub 4 1400 zł 2800 zł
01.09. - 15.10.2024 r. 2 lub 4 1700 zł 3400 zł
15.10. - 20.10.2024 r. 2 lub 4 1800 zł 3600 zł
15.05. - 20.10.2024 r. 8 1800 zł 3600 zł
WPISOWE: 200 zł
 
 FORMA STUDIÓW: 100% online

Czas trwania: 2 semestry - rozpoczęcie: październik 2024

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Adresaci:

 • absolwenci studiów wyższych I stopnia lub II stopnia oraz jednolitych magisterskich: dietetyków, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek i położnych, pedagogów, nauczycieli, technologów żywności, fizjoterapeutów, promotorów zdrowia, trenerów sportowych.
 • osoby, które postanowiły specjalizować się w w/w problematyce i wykorzystają wiedzę z zakresu dietetyki i psychologii w pracy zawodowej i chcą wspierać pacjentów w ich terapii.
 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.
 

Sylwtka absolwenta: 

Absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające:

 • pracę nad motywacją;
 • prowadzenie edukacji psychodietetycznej dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w podeszłym wieku;
 • wspieranie procesu prawidłowego odżywiania;
 • wspomaganie leczenia zaburzeń odżywiania m. in. anoreksji, bulimii, ortoreksji – ale nie zajmuje się leczeniem zaburzeń odżywiania;
 • profilaktykę i żywieniowe wsparcie leczenia w chorobach dietozależnych;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych w populacji młodzieży, dorosłych i osób w podeszłym wieku;
 • prowadzenie efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku samodzielnej działalności w zakresie poradnictwa żywieniowo-dietetycznego i psychodietetycznego.
 • podniesienie kwalifikacji, które pozwolą na efektywniejszą pracę w swoim zawodzie lub zdobycie nowej kompetencji.

Obszar działalności zawodowej:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • gabinety dietetyczne i psychodietetyczne;
 • placówki sportowe i kluby fitness;
 • placówki oświatowe kształcące w zakresie nauk o żywności i żywieniu;
 • własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa dietetycznego

 

Program:

 • Podstawy psychologii rozwojowej
 • Psychologia osobowości
 • Stres i jego wpływ na zdrowie somatyczne i psychiczne
 • Uzależnienia behawioralne
 • Jedzenie emocjonalne
 • Fizjologia odżywiania z elementami anatomii
 • Zaburzenia odżywiania - anoreksja, bulimia, ortoreksja, jedzenie kompulsywne, syndrom nocnego jedzenia
 • Żywienie człowieka w wybranych jednostkach chorobowych – case study
 • Edukacja żywieniowa
 • Zaburzenia psychiczne a odżywianie - stres, lęki, fobie, emocje, wpływ jedzenia na zdrowie
 • Dialog motywujący w psychodietetyce
 • Odchudzanie – interwencje dietetyczne
 • Nadwaga i otyłość – interwencje psychologiczne
 • Praktyczne aspekty pracy z pacjentem z zaburzeniami odżywiania
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych – poradnictwo psychodietetyczne
 • Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii chorób
 • Żywności funkcjonalnej i specjalnego przeznaczenia medycznego
 • Techniki radzenia sobie ze stresem – relaksacja, trening autogenny

Zapewniamy:

 • oszczędność czasu – studia dwusemestralne realizowane są w ciągu 9 miesięcy
 • dogodne terminy zajęć – zajęcia online odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 17.15
 • komfort studiowania – w ciągu semestru przewidziane są średnio 2 weekendy, w trakcie których wykłady online są prowadzone w czasie rzeczywistym, a z pozostałych materiałów szkoleniowych zamieszczonych na platformie można korzystać w dowolnym momencie
 • profesjonalną kadrę – nasi specjaliści to sprawdzeni praktycy, wykładowcy prestiżowych uczelni z całej Polski
 • kwalifikacje – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu na druku zgodnym z wytycznymi MEiN
 • wysoką jakość kształcenia – dzięki 20 lat doświadczenia w organizacji studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, staramy się zapewnić usługi edukacyjne na jak najwyższym poziomie
 • możliwość wyboru formy płatności – w przypadku studiów dwusemestralnych opłatę za studia można uiścić w 1, 2, 4 lub 8 ratach
 • wsparcie techniczne – przed rozpoczęciem zajęć udostępniamy mini poradnik dot. obsługi naszej platformy e-learningowej, a w trakcie studiów staramy się służyć radą i wsparciem w przypadku ewentualnych problemów z obsługą platformy
 • funkcjonalność – zapewniamy możliwość studiowania z dowolnego miejsca na świecie, a także nie przewidujemy pracy i egzaminu końcowego 

Zapisy i informacje

Infolinia: 801 505 500 podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami