Szkoły policealne - Małopolskie Centrum Edukacji

Informacje ogólne

Kontynuacją liceów ogólnokształcących mają stać się szkoły policealne, adresowane do absolwentów szkół średnich oraz ludzi dorosłych, pragnących podnosić kwalifikacje.
Matura nie jest wymagana.

Obecnie proponujemy naukę w zawodach:

Nauka trwa dwa lata. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, bez odpytywania i ocen bieżących. Końcem każdego semestru słuchacz otrzymuje temat pracy kontrolnej, którą zobowiązany jest samodzielnie opracować w domu. Dwie ostatnie soboty i niedziele stycznia i czerwca to sesja egzaminacyjna. Do egzaminów mogą przystąpić osoby, które otrzymały pozytywne oceny z prac kontrolnych. Egzaminy prowadzą nauczyciele, którzy uczą danego przedmiotu.

OPŁATY:
Czesne za naukę jest bardzo konkurencyjne. Opłata miesięczna wynosi 170 zł i jest wnoszona ratalnie przez 10 miesięcy w roku (druk przelewu).

Przy zapisie słuchacz wnosi jednorazową opłatę wstępną w wysokości 100 zł.

STYPENDIA:
Za osiągnięcia w nauce słuchacze otrzymują stypendia. Jeżeli średnia ocen z egzaminów semestralnych w danej sesji wynosi co najmniej 4,75 czesne miesięczne przez cały kolejny semestr jest pomniejszone o 50 złotych.

Jeżeli średnia ocen z egzaminów semestralnych wynosi co najmniej 5,0 czesne miesięczne w kolejnym semestrze wynosi 10 zł.

ZAPISY:
Zapisy do szkół trwają od 1 czerwca do 20 września każdego roku.
Do zapisu konieczne są:

  • podanie (wzór),
  • 3 zdjęcia,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej ( matura nie jest wymagana),
  • kwestionariusz.

 Wszelkich informacji o szkołach i możliwościach zapisania się do szkół udzielają:

* sekretariat Małopolskiego Centrum Edukacji w Rabce Zdroju 34-700, ul. Kliszczaków 1 tel. (0-18) 26 76 894 w godzinach od 9:00 - 17:00

lub sekretariaty w siedzibach regionalnych szkół.

 

Do pobrania:

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami