--

Mały może więcej! Bezpłatne przedszkola

Projekt "Mały może więcej - upowszechnienie Edukacji przedszkolnej w gminie Ochotnica Dolna"
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia Edukacji przedszkolnej

Celem projektu było:

  • tworzenie warunków równych szans edukacyjnych
  • zapewnienie maksymalnych możliwości rozwoju dziewczynkom i chłopcom w wieku 3-5 lat,
  • rozwój zainteresowań, zdolności, motywacji poznawczej oraz aktywności twórczej 3-5 latków
  • umożliwienie dzieciom prawidłowego rozwoju ruchowego, intelektualnego i emocjonalnego oraz kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw
  • wzrost świadomości rodziców na temat korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej

Projekt skierowany był do dzieci w wieku 3-5 lat z gminy Ochotnica Dolna, szczególnie z rodzin objętych pomocą społeczną, z rodzin osób bezrobotnych oraz rodzin wielodzietnych.

Okres realizacji: 01.08.2010 – 31.07.2012

Cele realizowane były przez otwarcie nowego niepublicznego przedszkola w ZS w Tylmanowej i wsparcie istniejącego przedszkola w Ochotnicy Dolnej - Młynne.

 

Idź do strony projektu »

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami