--

Małopolska Online - podniesienie kwalifikacji IT dla osób pracujących z Małopolski

Projektrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Celem projektu było:

  • podniesienie kwalifikacji osób pracujących z Małopolski w zakresie obsługi komputera oraz programów graficznych

Projekt skierowany do osób pełnoletnich, zatrudnionych na terenie województwa małopolskiego, nie prowadzących działalności gospodarczej, spełniających dodatkowe kryteria: pracujących lub zamieszkałych na terenie powiatów: krakowskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, tarnowskiego, miasta Tarnów, bocheńskiego, wadowickiego, wielickiego

Okres realizacji: 01.08.2012 – 21.12.2013

W ramach projektu organizowane były dwa rodzaje szkoleń komputerowych: kurs ECDL Web Starter oraz kurs Grafiki komputerowej (60 godzin zajęć stacjonarnych oraz zajęcia on-line na platformie e-learningowej)

Szkolenia kończyły się egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymywali certyfikat ECDL (European Computer Driving License – „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”)

 

Idź do strony projektu »

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami