--

Erasmus+ - Edycja 1

Projekt nr 2014-1-PL01-KA102-001900 pn.

"EUROPRAKTYKI – europejskie wyzwania dla nowotarskich uczniów"

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej uczestników projektu poprzez:

 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
 • zdobycie doświadczenia praktycznego w branży rolniczej lub gastronomicznej oraz nowych umiejętności potwierdzonych certyfikatem,
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych i mobilnych,
 • zachęcenie do otwartości i współpracy,
 • uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe,
 • podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie w zakresie słownictwa specjalistycznego,
 • poznanie zasad funkcjonowania firm greckich branży gastronomicznej i rolniczej,
 • kształtowanie postaw asertywnych ułatwiających aktywne i skuteczne poszukiwanie pracy i awans zawodowy.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:

 • Okres realizacji projektu: 31.12.2014 – 30.12.2015
 • Uczestnicy projektu: Projekt jest skierowany do uczniów klas w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności.
 • W projekcie może wziąć udział maksymalnie 55 uczniów. 

 

ZOBACZ FILMY >>


Więcej informacji: 

 

Projekt nr 2014-1-PL01-KA102-001900 realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Konkurs 2014

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami