--

Kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych

Szkoła dla zdrowia - kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej V Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmuje 5 województw:  

  • Województwo Małopolskie, 
  • Województwo Opolskie, 
  • Województwo Dolnośląskie, 
  • Województwo Łódzkie,
  • Województwo Świętokrzyskie.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2016 r. do 31.12.2017 r.

Idź do strony projektu »

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami