--

Materiały

 Materiały wypracowane w projekcie Akademii Kompetencji Kluczowych
 
 1.     Doświadczenia, eksperymenty i inne metody aktywizujące wspierające uczniów
 
2.     Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania i uczenia się
 
3.     Doskonalenie kompetencji porozumiewania się w językach obcych oraz kształtowanie postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej
 
4.     Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów
 
5.     Wychowanie uczniów i kształtowanie u nich postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami