--

Materiały

 Materiały wypracowane w projekcie Akademii Kompetencji Kluczowych II
 
1. Doświadczenia, eksperymenty i inne metody aktywizujące wspierające uczniów
 
2.  Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów
 
3. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania i uczenia się
 
4. Doskonalenie kompetencji porozumiewania się w językach obcych oraz kształtowanie postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej
 
5. Wychowanie uczniów i kształtowanie u nich postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami